cover

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

MASS IN A-FLAT MAJOR (MISSA SOLEMNIS)

Soile Isokoski, soprano

Monica Groop, mezzo-soprano

Marcus Ullmann, tenor

Juha Kotilainen, bass


Peter Schreier Choir

Tapiola Sinfonietta

Peter Schreier

ONDINE ODE 917-2 (1 CD)